1399/06/11-19:26

جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه راهبرد دولت شده است

 جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه راهبرد دولت شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به راهبرد دولت برای جبران کسری بودجه گفت: احتمالا نظر دولت در شرایط فعلی تامین مالی از طریق بازار سرمایه بجای استقراض از بانک مرکزی باشد زیرا در ماه‌های اخیر پایه پولی افزایش پیدا کرد.

به گزارش دولت بهار، دکتر سید شمس الدین حسینی گفت: اصولا نوع نگاه اشخاص در زمان صحبت کردن از تامین مالی برای جبران کسری بودجه اهمیت دارد، از زاویه دید مقامات پولی عمدتا اینگونه است که حتی‌المقدور این اقدام موجب افزایش پایه پولی کشور نشود، اگرچه تجربه و سابقه سیاست‌گذاری در دنیا نشان داده که در شرایط رکودی بازار هم حتی سیاست‌های انبساطی بکار گرفته می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این موضوع که واژه تامین مالی سالم یک واژه عام است و  به چگونگی اجرای آن وابستگی دارد، ادامه داد، احتمالا نظر دولت در شرایط فعلی تامین مالی و جبران کسری بودجه از بازار سرمایه بجای استقراض از بانک مرکزی باشد زیرا در سال گذشته و ماه‌های اخیر پایه پولی افزایش پیدا کرده، کمااینکه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم به شدت افزایش رشد داشته است.

این نماینده مجلس افزود، این موضوع حکایت از آن دارد که اگر بخشی از برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی یا حتی بخشی از آنچه که تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش ارزهای نفتی صورت گرفته در عمل از تبدیل ارز به ریال در بازار نشئت نگرفته بلکه این ارزها توسط بانک مرکزی خریداری و یا به هر روش دیگری به نام بانک مرکزی ثبت شده و بعد از آن از بانک مرکزی ریال اخذ شده است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس تاکید کرد، این اقدام بانک مرکزی استقراض محسوب نمی‌شود اما بر فرض اگر بانک مرکزی بخواهد از صندوق توسعه ملی براساس مجوزهای قانونی برداشت کند، باید ارز متعلق به صندوق را به مردم یا واردکنندگان فروخته و ریال حاصل از آن را به دولت پرداخت کند که در این شرایط پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند و این بانک تنها یک واسطه‌گری انجام داده است.

حسینی به خانه ملت گفت: البته اگر بانک مرکزی به هر دلیلی ارز حاصل از فروش نفت یا ارز برداشتی از صندوق توسعه ملی را خریداری و سپس ریال را به جامعه تزریق کند، این اقدام به مثابه تزریق پول جدید و افزایش پایه پولی خواهد بود.

نظرات

اخبار مرتبط