1399/06/13-13:38

نحوه گرفتن شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

نحوه گرفتن شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

با تصویب آیین نامه تابعیت زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند، می‌توان برای فرزندان حاصل از این ازدواج شناسنامه دریافت کرد.

به گزارش دولت بهار، آئین نامه تابعیت فرزندانی که مادرشان ایرانی و پدرشان غیرایرانی است تصویب شد. لذا بر اساس این آئین نامه تمامی افرادی که دارای مادر ایرانی و پدرخارجی و فاقد شناسنامه هستند، می‌توانند برای دریافت شناسنامه خود اقدام کنند.

برای دریافت شناسنامه باید مراحل زیر را به نوبت طی کنید:

در ابتدا باید مدارکی چون گواهی ولادت در ایران، پروانه زناشویی والدین، کپی شناسنامه و کارت ملی مادر، کپی مدارک شناسایی فرد و پدر، در صورت فوت والدین، گواهی فوت، در صورت طلاق، حکم طلاق، تکمیل فرم‌های پرسشنامه متقاضیان، اظهاریه تحصیل تابعیت و تعهدنامه خروج از تابعیت و در صورت نبود پدر، امین نامه، قیم نامه و یا حکم طلاق را برای مراجعه به دفاتر ثبت احوال با خود به همراه داشته باشید.

پس از تکمیل مدارک در اولین مرحله باید برای استعلام مدارک خود به مرکزی که قانونگذار اعلام کرده است، مراجعه کنید.

متقاضیان پس از دریافت مدارک برای استعلام لازم به مراجعی که قانونگذار اعلام کرده، معرفی و پس از طی مراحل لازم به اداره های ثبت احوال برای دریافت شناسنامه معرفی می‌شوند تا مراحل صدور شناسنامه به انجام برسد. پس از تایید و استعلام مدارک باید به یکی از مراکز ثبت احوال برای صدور شناسنامه خود مراجعه کنید.

* باشگاه خبرنگاران

نظرات

اخبار مرتبط