1399/06/17-20:32

افزایش قیمت کود تولید را برای ۸۰ درصد کشاورزان از صرفه انداخت

 افزایش قیمت کود تولید را برای ۸۰ درصد کشاورزان از صرفه انداخت

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: افزایش ۴ تا ۷ برای قیمت انواع کود، تولید را برای کشاورزان خرد که ۸۰ درصد جمعیت کشاورزان را تشکیل می دهند از صرفه انداخت و معیشت آنها در معرض تهدید قرار گرفت.

به گزارش دولت بهار، محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: افزایش چند برابری قیمت کودهای کشاورزی و سایر نهاده های تولید شرایط تولید را برای کشاورزان خرده پا در سال زراعی پیش رو از بین برده است.

وی افزود: در حالی که کشاورزان کلان که اراضی 500 تا هزار هکتاری دارند ممکن است اعلام کنند افزایش قیمت کود 50 درصد به هزینه های آنها افزوده است اما کشاورزان خرده پا که اراضی یک تا دو هکتاری را در اختیار دارند هزینه های تولید آنها بیشتر افزایش می یابد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد: حدود 80 درصد کشاورزان کشور خرده پا هستند و تولید در شرایط پیش روی و افزایش چند برابری نهاده های تولید مانند سم کود و بذر دیگر برای آنها به صرفه نیست.

وی  با بیان اینکه قیمت تمام شده هزینه های تولید در 10 روز گذشته نیز افزایش چشم گیری داشته است تصریح کرد: بر اساس برآوردی که پیش از این انجام شده بود هزینه تولید هر کیلوگرم گندم 5092 تومان تعیین شد اما با افزایش قیمت دوباره کودهای شیمیایی قیمت تمام شده گندم برای کشاورزان بزرگ حداقل 7 هزار تومان خواهد بود و 50 درصد افزایش دارد.

ملک زاده اظهار داشت: قیمت هزینه های تولید محصولی مانند گندم نیز در مقایسه با سال قبل حداقل 200 درصد افزایش یافته و لازم است دولت به طور جد به وضعیت تولید کنندگان بخش کشاورزی برای سال زراعی پیش رو ورود کند.

نظرات

اخبار مرتبط