1399/06/18-01:08

آقای ربیعی، عوامل سقوط بورس را معرفی کنید!

 آقای ربیعی، عوامل سقوط بورس را معرفی کنید!

به گزارش دولت بهار، سخنگوی دولت با بیان اینکه برخی ها اجازه ندادند بورس ما رشد کند، اظهارداشت: دولت در بازار بورس دخالتی ندارد، اما با یک اتفاق ساده و مانور رسانه های خارجی سبب شد که آثار روانی بیشتری بر جامعه و بورس تحمیل شود.

علی ربیعی تاکید کرد: فراز و نشیب‌ها در بازار بورس عوامل متعددی دارد و قطعا حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت است و ما باید از دارایی های مردم حفاظت کنیم.

حال باید گفت آقای ربیعی، بورس شوخی ندارد، دارایی و زندگی مردم است؛ اگر مدعی هستید "برخی" نگذاشتند، آنها را معرفی کنید!

 

نظرات

اخبار مرتبط