1399/06/21-23:45

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۲ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۲ شهریور در تمام مقاطع تحصیلی

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای شنبه ۲۲ شهریور، در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

به گزارش دولت بهار، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را در روز برای شنبه ۲۲ شهریور، مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

شبکه آموزش

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

مقطع تحصیلی زمان درس
دهم ٨ تا ۸:۳۰ دانش فنی نقشه‌کشی رایانه‌ای
دوازدهم ۸:۳۰ تا ٩ نرم افزار افترافکت
دهم ٩ تا ۹:۳۰ دانش فنی طراحی دوخت
دهم ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ الزامات محیط کار
دهم ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ تاریخ هنر ایران

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلی زمان درس
اول ۱۰:۴۵ تا ۱۱:۱۰ فارسی و نگارش
دوم ۱۱:۰ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی
سوم ١١:٣۵ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر
چهارم ١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی
پنجم ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش
ششم ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر

متوسطه اول

مقطع تحصیلی زمان درس
هفتم ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ زبان انگلیسی
هشتم ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ زبان انگلیسی
نهم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی

متوسطه دوم

مقطع تحصیلی زمان درس
دهم ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی١
یازدهم ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ زیست شناسی٢
دهم ساعت ۱۷:۳۰ تا ١٨ زیست شناسی٣
یازدهم ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ فیزیک٢
یازدهم ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ فیزیک٢

آموزش تکمیلی

آموزش مجازی توسعه مهارت‌های حرفه‌ای دبیران ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ ویرایشگر snagit

شبکه چهار

مقطع تحصیلی زمان درس
دهم ٨ عربی زبان قران ۱
دوازدهم ۸:۳۰ عربی زبان قران ۳
یازدهم ۹ عربی زبان قران ۲
دوازدهم ۹:۳۰ عربی زبان قران ۳
دهم ۱۰ دین وزندگی۲
دهم ۱۰:۳۰ زبان خارجی ۱
دوازدهم ۱۱ فیزیک ۳
یازدهم ۱۱:۳۰ حسابان ۱
دهم ۱۲ ریاضی وآمار۱
دوازدهم ۱۲:۳۰ فیزیک ۳

نظرات

اخبار مرتبط