1399/06/24-17:08

فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار خارج شد

 فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار خارج شد

گفت: طرح فروش اوراق سلف نفتي به دليل برخي ناهماهنگي ها از دستور كار خارج شد.

اسحاق جهانگیری، در جلسه شورای اقتصاد گفت:

کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد شد.

با وجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد.

متاسفانه طرح اوراق سلف نفتی که گفته می‌شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد.

 

نظرات

اخبار مرتبط