1401/10/28-23:25

چگونه دکتر احمدی‌نژاد با CNG کشور را از فلج بنزینی نجات داد

 چگونه دکتر احمدی‌نژاد با CNG کشور را از فلج بنزینی نجات داد

به گزارش دولت بهار، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: روزانه به‌طور متوسط 23.5 میلیون مترمکعب گاز CNG جایگزین مصرف بنزین می‌شود که با توجه به اینکه مصرف بنزین در روزهای اخیر به 110 میلیون لیتر در روز رسیده است، اگر CNG را نداشتیم، در تأمین بنزین با چالش مواجه می‌شدیم و مصرف به بیش از 130 میلیون لیتر در روز می‌رسید.

باتوجه به اظهارات نژادعلی، گزافه نیست اگر بگوییم همت دولت دکتر احمدی‌نژاد در توسعه بی‌نظیر جایگاههای CNG کشور را از فلج بنزینی نجات داده است.

براساس صفحه 83 گزارش مهرگان (چکیده عملکرد دولت دکتر احمدی‌نژاد)، مجموع جايگاههاي CNG از 64 جايگاه در دولت قبلي به 755 جايگاه در دولت نهم و سپس 1976 جايگاه در دولت دهم افزايش يافت.

عمده جایگاههایی که بعدا ساخته شد نیز با تجهیزاتی بود که دولت دهم تامین کرده بود.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب