1401/11/02-00:44

ضرورت ایفای نقش دستگاه دیپلماسی برای احقاق حق ایران

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: بهره مندی از رودخانه های مرزی تابع پیمان های منطقه ای است و نیاز به همگرایی میان کشورهای همسایه است.

به گزارش دولت بهار، دکتر احمد علیرضابیگی در رابطه با پیشنهاد رئیس جمهور عراق مبنی بر ضرورت تشکیل شورای عالی آب را برای مذاکره با ترکیه و ایران و رعایت حقابه از سوی سه کشور، گفت: بهره مندی از رودخانه های مرزی تابع پیمان های منطقه ای است و نیاز به همگرایی میان کشورهای همسایه است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انعقاد تفاهم های دوجانبه و چندجانبه می تواند به تامین حقابه ها کمک شایانی کند، اظهار کرد: هر چند با وجود همین پیمان ها نیز برخی کشورها به تعهدات خود عمل نمی کنند؛ به عنوان مثال معاهده آب هیرمند با دولت افغانستان وجود دارد اما طالبان یا دولت قبلی این کشور با وجود این پیمان، حق و حقوق ایران را به خوبی ادا نکرد.

وی با بیان اینکه باید از ابزارهای دردسترس برای تامین منافع ملی استفاده کنیم زیرا موضوع بهره مندی از حقابه به هیچ عنوان قابل تعارف و چشم پوشی نیست، ادامه داد: به عنوان مثال ترکیه در بالادست واقع شده و طبیعتا خودش را صاحب حق می داند از رودخانه هایی که پشت سد ایلیسو استفاده کند در حالی که باید حقابه دیگر کشورها نیز تامین شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه وزارت امور خارجه باید این مهم را از طریق ابزارهای دردسترس پیگیری کند، افزود: در واقع باید اذعان کرد اجرایی شدن پروژه های بزرگ سدسازی ترکیه تهدید است زیرا احساس می شود برای آب گیری آن سدها آب و حیات رودخانه ارس مورد تهدید قرار می گیرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد در شرایط کنونی پروژه های آبرسانی در استان آذربایجان شرقی و هچنین استان اردبیل بر اساس رودخانه ارس و ذخایر صورت گرفته در سدهای احداث شده انجام می شود و در صورتی که این آب قطع شود، شاهد بروز آسیب بزرگی خواهیم بود.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب