1401/11/03-23:22

انتخابات مجلس برگزار شود مشارکت در تهران ۱۵ درصد خواهد بود!

به گزارش دولت بهار، فرزند مدیر کل سابق انتخابات شورای نگهبان نوشت: براساس آخرین نظرسنجی‌ها اگر امروز انتخابات مجلس برگزار شود مشارکت در تهران ۱۵ درصد خواهد بود!

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب