1401/11/03-23:31

حکمرانی در فضای مجازی با فیلترینگ مغایرت دارد

به گزارش دولت بهار، رشیدی کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت:

➖ وقتی از رفع فیلترینگ و محدودیت های فضای مجازی صحبت می کنیم صرفا بحث رضایتمندی و ایجاد امید و اعتماد است نه اینکه با ولنگاری در فضای مجازی موافق باشیم. این شیوه نشان داده که تا الان جوابی به دنبال نداشته پس باید تغییر مسیر بدهیم.

➖ اگر محدودیت های خیلی از این سکوها و پلترفرم ها برداشته شود به آگاهی بخشی مردم کمک می کند.

➖ یوتیوب یک دانشگاهی برای خودش است. من هر وقت مشکلی در حوزه تعمیرات یا خرید داشته باشم حتما به یوتیوب مراجعه می کنیم. این سایت می تواند حداقل برای کسبه و دانشجویان باز باشد. یا در مورد تویئتر، همه الان از آن استفاده می کنند.

➖ حکمرانی در فضای مجازی با فیلترینگ مغایرت دارد ولی برخی ها بستن یا فیلترینگ را حکمرانی می دانند.

نظرات

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب