1399/07/05-00:30

اعتراف سردار کارگر به مخالفت دکتر احمدی‌نژاد با گشت ارشاد+فیلم

اعتراف سردار کارگر به مخالفت دکتر احمدی‌نژاد با گشت ارشاد+فیلم

سردار کارگر در برنامه دستخط ضمن اعتراف به مخالفت دکتر احمدی نژاد با گشت ارشاد گفت: وزارت کشور از ترس رئیس جمهور سابق، در موضوع گشت ارشاد یواشکی با ما همکاری می‌کرد!

 

نظرات

اخبار مرتبط