1399/07/05-19:05

اعتبار کارت اقامت رزم حسینی تمام شده است

به گزارش دولت بهار، غلامرضا شریعتی نماینده بهشر و نکا در مجلس گفت: اگر داشتن تابعیت مضاعف رزم‌حسینی ثابت شود، مجلس به وی رای اعتماد نمی دهد.

نماینده انار و رفسنجان هم با بیان اینکه آقای رزم حسینی کارت اقامت موقت داشت که اعتبارش تمام شده، گفت: ما در مجلس این موضوع را از ایشان سوال کردیم که در جواب گفت من تابعیت ۲ گانه ندارم.

طرح مجلس برای ممنوعیت انتصاب مدیران دارای تابعیت مضاعف

انتخاب یا انتصاب اشخاصی که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها آنان دارای یکی از شرایط ذیل باشند، در سمت‌های مدیریتی ممنوع است:

۱- تابعیت مضاعف
۲-مجوز اقامت بلندمدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی
۳-مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی
۴-دارندگان حساب سپرده و سهام در خارج از کشور
۵-عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی
۶-دارندگان صرافی در کشورهای خارجی

دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از این قانون مستثنی هستند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز مشمول این قانون می‌باشند. متخلف از اجرای این تبصره از یک تا سه سال به انفصال موقت از خدمت محکوم خواهد شد.

نظرات

اخبار مرتبط