1399/07/06-22:29

توییت دکتر احمدی‌نژاد درباره جنگ آذربایجان و ارمنستان

دکتر احمدی‌نژاد درباره جنگ آذربایجان و ارمنستان در توییتی نوشت:

جنگ ارمنستان و آذربایجان نقشه سلطه گران جهانی و به نفع دشمنان دو ملت است و نتیجه ای جز کشتار و خرابی ندارد. همه باید اجازه دهند مسئله در فضای آرام و بر اساس حقوق اساسی مردم حل شود.

نظرات

اخبار مرتبط