1402/01/17-11:07

کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی!

به گزارش دولت بهار، محمودزاده، نماینده مجلس گفت:

بودجه‌ای که دولت پیشنهاد کرد بودجه واقعی نیست و علی رغم اینکه دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس آن را انکار می‌کنند، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.

اگر دولت منبع جایگزینی برای این موضوع پیدا نکند مجبور می‌شوند این کسری بودجه را از جیب مردم بردارند.

اگر از جیب مردم بردارند نتیجه‌ای جز تورم شدید ندارد و باعث می‌شود به قشر متوسط به پایین فشار وارد شود.

دولت باید بتواند بین تندروهای داخلی و مردم یکی را انتخاب کند؛ اگر ما اجازه بدهیم تندروها برای مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کنند وضعیت از این بدتر خواهد شد

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب