1402/02/14-17:02

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به ماجرای واگذاری خودرو به نمایندگان

یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ از ورود این کمیسیون به موضوع واگذاری خودو را به نمایندگان مجلس خبر داد.

به گزارش دولت بهار، یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایرنا گفت کمیسیون اصل ۹۰ به ماجرای واگذاری خود را به نمایندگان ورود پیدا کرده است.

وی افزود: پرونده خودروهای شاسی بلند داده شده به نمایندگان در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است و ما در حال بررسی موضوع هستیم نتایج کار متعاقباً اعلام خواهد شد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب