به گزارش دولت بهار به نقل از اکوایران، سرعت قیمت‌ها در فروردین خیز جدی برداشته است. آماری که از طریق یک منبع مطلع به اکوایران رسیده، ثبت تورم ماهانه 5.2 درصدی در کشور است. هرچند ماه قبل‌تر، یعنی اسفند 1401، رشد قیمت‌ها برابر با 6 درصد بوده، اما تورم فروردین امسال در نوع خود یک رکورد مهم محسوب می‌شود.

یکی از معیارهای پایین یا بالا بودن رشد قیمت‌ها، مقایسه است؛ مقایسه‌ای که نشان می‌دهد رشد نسبی قیمت‌ها در چه وضعیتی قرار داشته است.

تورم

رکوردزنی در تورم ماهانه فروردین 1402

ادعای بانک مرکزی در ابتدای سال، کنترل تورم در سال جاری بود. در راستای مهار تورم یکی از مهمترین اهداف بانک مرکزی در سال جاری، ثبت تورم 30 درصدی در پایان سال بود. این در حالی است در آغاز سال جهش قیمت‌ها رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است.

یک منبع مطلع به اکوایران خبر داده که تورم ماهانه فروردین امسال برابر با 5.2 درصد بوده است. برای مقایسه بهتر می‌توان این رشد ماهانه را با ماه‌های مشابه خود در سال‌های قبل مقایسه کرد. با این عمل می‌توان اثرات فصلی بر رشد قیمت‌ها را از بین برد.

در همین خصوص داده‌های آماری نشان می‌دهد تورم ماهانه فروردین 1402 در 24 سال اخیر بی‌سابقه بوده است؛ به این معنا که آغاز سال هیچ‌گاه در دو دهه اخیر، چنین تورمی نبوده و فروردین در سال‌های اخیر همواره با تورمی کمتر از 5 درصد مواجه بوده است.

عمده این افزایش را می‌توان طبق داده‌های قبلی اعلام شده از سوی بانک مرکزی از ناحیه خوراکی‌ها دانست. پیش از این داده‌های مرکز آمار نیز نشان داده بود تورم ماهانه برابر با 3.7 درصد بوده و کمتر از آخر سال گذشته به ثبت رسیده بود. طبق نظر کارشناسان مهمترین عامل در تمایز داده‌های آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی، وزن سبدهای مختلف است.

در هر صورت، طبق اعلام هر دو مرکز، ابتدای سال جاری با خیز جدی تورم همراه بوده است. به نظر می‌رسد برای مهار تورم بانک مرکزی نیازمند به کار بردن سیاست‌های جدی‌تری است.