1402/02/29-00:16

فیلم/ دکتر علیرضابیگی: شفافیت باید از مجلس شروع شود

به گزارش دولت بهار، دکتر علیرضابیگی گفت:

➖ وقتی موضوعی شفاف نیست یعنی بر خلاف منافع مردم است.

➖ هر آنچه از مردم پنهان نگه داشته شود بر خلاف منافع ملت است.

➖ مردم هم حق نصب دارند هم حق عزل دارند.

➖ آگاه نگه داشتن مردم از ضروریات است.

➖ قانونگذار برای نماینده اختیاراتی به درستی داده است.

➖ نماینده اختیار دارد در تمام امور کشور اظهارنظر کند.

➖ نماینده حق نظارت دارد.

➖ برای نماینده مصونیت‌هایی در قانون مدنظر گرفته است.

➖ شفافیت باید از مجلس شروع شود.

➖ مجلس چیزی برای پنهان کردن نباید داشته باشد.

 

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب