1402/02/31-12:39

کدام اقدامات در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات مجلس جرم است؟

کدام اقدامات در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات مجلس جرم است؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها و استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی را در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات جرم تلقی کردند.

به گزارش دولت بهار به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس، گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و ماده ۴۵ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۴۵ این طرح؛ ماده ۶۵ مکرر قانون با اصلاح عنوان به ماده (۶۵ مکرر۱) و تبصره آن با اصلاح عنوان به تبصره «۱» به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های ۲ و ۳ به آن الحاق می‌شود:

ماده۶۵ مکرر۱- اقدامات زیر در فعالیت‏های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس و محرومیت از دو دوره داوطلبی نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند:

۱-اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی

۲- دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی  توسط نامزدها

۳- هرگونه تخریب، توهین، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی

۴- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع

۵- دیوارنویسی؛

۶- تخریب یا پاره‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد؛

۷- نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون

۸- استفاده از آثارتبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع؛

۹- اخلال و برهم‌زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛

۱۰- استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی

تبصره۱- انجام هریک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.

تبصره۲- گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیات های اجرایی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه ای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضایی موضوع ماده ۱۷ این قانون و همچنین هیات نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال می‌شود.

تبصره ۳- اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتی متر می باشد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب