1402/03/02-20:42
دو مقام ارشد نظامی اسرائیل:

قدرت حمله به ایران را داریم/ موفق به تاخیر برنامه هسته ای ایران شدیم

 قدرت حمله به ایران را داریم/ موفق به تاخیر برنامه هسته ای ایران شدیم

رئیس شورای امنیت ملی و فرمانده ارتش اسرائیل در دو سخنرانی جداگانه در نشست مرکز سیاست ها و استراتژی ها در دانشگاه اسرائیلی رایخمن به برنامه هسته ای ایران و رویارویی با این کشور پرداختند.

به گزارش دولت بهار، مهمترین بخش های سخنرانی "تسحي هانگبي" رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل بدین شرح است:

- وقت خود را هدر نمی دهیم. در به تاخیر انداختن برنامه هسته ای ایران موفق شدیم.

-  غنی سازی اورانیوم ایران در سطح 90درصد، خط قرمز کل جهان است.

 - اگر هیچ راه دیگری نباشد؛ حمله به تاسیسات هسته ای ایران مورد حمایت قرار می گیرد.

- امریکا معتقد است راه حل دیپلماتیک برای برنامه هسته ای ایران امکان پذیر است ولی ما در این زمینه تردید داریم.

- قدرت حمله به ایران را داریم.

- ایران از سوریه به  عنوان منطقه جنگ احتمالی با اسرائیل استفاده می کند.

- ایران بیش از هر زمان دیگری و به طور بی سابقه ای در زمینه غنی سازی اورانیوم پیشرفت کرده است.

- جنگ در مرزهای شمالی اسرائیل برای جبهه داخلی ما سخت خواهد بود اما می دانیم چگونه تعامل کنیم.

- از تاسیسات هسته ای که ایران زیرزمین و در نزدیکی نطنز در حال ساخت آن است اطلاع داریم. این چیز عجیبی نیست. این روش ایرانی ها برای انتقال تاسیسات هسته ای به زیرزمین است. این کار باعث می شود از قدرت حملات نظامی کمتر شود اما می توان گفت جایی نیست که نتوان به آن دسترسی داشت.

- نمی خواهم بگویم اسرائیل یا غیراسرائیل دارای بمب های سنگرشکن / محافظ شکن است اما قطعا امیدورایم راه حل، به هیچ عنوان حمله نباشد.

- امیدواریم مجبور نباشیم به راه حل نظامی برای برنامه هسته ای ایران برسیم.

هرتسی هالوفی فرمانده ارتش اسرائیل نیز گفت:

- اتفاقات منفی احتمالی در چشم انداز آینده وجود دارد که منجر به عملیات نظامی علیه ایران می شود.

 - ایران بیش از هر زمان دیگری در غنی سازی اورانیوم پیشرفت داشته است.

- ما در حال بررسی راه های دیگری برای منع برنامه هسته ای ایران هستیم.

- در سطح منطقه ای، ایران در هر اتفاقی در اطراف ما، دخالت دارد. از دستور دادن و انتقال تجربه و پول. با هر دشمنی که روبه رو می شویم اثری از ایران در خود دارد.

- قدرت حمله به ایران را داریم.

- ایران 1500 کیلومتر با ما فاصله دارد. این عملیات نیروی هوایی اسرائیل، ساده نیست. ارتش اسرائیل می داند چگونه پشت پرده بجنگند. ما نیازمند ساختن توانمندی های خود هستیم.

- ایران کشور بزرگی است. نیازمند این هستیم که بدانیم چگونه هر نقطه ای را در این منطقه گسترده مورد هدف قرار بدهیم اما این چالش متفاوتی با آنچه در گذشته انجام دادیم است.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب