1402/03/07-15:49

دکتر علیرضابیگی: میکروفن من بسته شده؛ اجازه نطق به من داده نمی شود!

 دکتر علیرضابیگی: میکروفن من بسته شده؛ اجازه نطق به من داده نمی شود!

دکتر احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و نماینده خبرساز ماجرای شاسی بلندها گفت: میکروفن من بسته شده و اجازه نطق به من داده نمی شود.

به گزارش دولت بهار، دکتر احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: میکروفن من بسته شده و اجازه نطق به من داده نمی شود. در این شرایط انتظار داریم که مجلس و هیات رئیسه در دفاع از حقوق نماینده ملت ایران ورود پیدا کند.

او افزود: اگر ملاحظاتی دارند نشان می‌دهد که آنها نمی‌توانند در جایگاه هیات رئیسه قرار بگیرند. هیچ قانونی به هیچ کس این اجازه را نداده که میکروفون نماینده مجلس بسته شود و از نطق او ممانعت شود.

دکتر علیرضابیگی گفت: بر اساس ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس وقتی موضوعاتی علیه هر فردی در مجلس بیان می شود آن فرد اجازه دارد که در دفاع از خود صحبت کند، اما این اجازه به من داده نمی‌شود.

او ادامه داد: تاکنون دو بار درخواست تذکر ماده ۷۵ داشتم، اما با آن مخالفت شد و این موضوع نشان می دهد که یک قدرت واحده ای بنا دارد مانع ایفای نقش نمایندگی ملت ایران در مجلس شورای اسلامی شود.

* جماران

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب