1402/03/09-22:08

وضعیت کودکان در سودان به سطح فاجعه‌باری رسیده است!

 وضعیت کودکان در سودان به سطح فاجعه‌باری رسیده است!

یونیسف گزارش داد که بیش از ۱۳.۶ میلیون کودک در سودان نیاز فوری به حمایت های بشردوستانه نجات دهنده دارند که این بالاترین رقم ثبت شده در این کشور است.

به گزارش دولت بهار به نقل از روسیا الیوم، صندوق کودکان سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه نیاز به کمک‌های بشردوستانه برای کودکان در سودان مهم تر از همیشه است، زیرا آسیب پذیرترین قشر جمعیت برای زنده ماندن و محافظت از خود تلاش می‌کنند. دسترسی ایمن به نیازهای اولیه به طور فزاینده‌ای دشوار می شود. تعداد کودکان نیازمند به کمک‌های بشردوستانه قبل از جنگ، حدود ۹ میلیون کودک بود.

یونیسف هشدار داد: وضعیتی که پیش از درگیری برای کودکان وخیم بود، اکنون در سطوح فاجعه‌باری قرار دارد، زیرا دسترسی به غذا، آب آشامیدنی سالم، برق و حمل و نقل، نامنظم و دور از دسترس یا هزینه‌اش غیرقابل تحمل است.» 

یونیسف اعلام کرد: بیش از یک میلیون تن مجبور شده‌اند در جستجوی امنیت به مناطق دیگر، چه در داخل سودان و چه در آن سوی مرزها به کشورهای همسایه بروند و مجبور به ترک خانه های خود شدند. اعتقاد بر این است که نیمی از آواره‌ها کودک هستند.

یونیسف تاکید کرد که بدون پاسخ فوری و گسترده بشردوستانه؛ عواقب آوارگی و فقدان خدمات اولیه اجتماعی، اثرات مخرب و بلندمدتی بر کودکان خواهد داشت.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب