1399/07/16-20:11

محمود فکری با قراردادی دو ساله به عنوان سرمربی استقلال انتخاب شد

 محمود فکری با قراردادی دو ساله به عنوان سرمربی استقلال انتخاب شد

محمود فکری سرانجام بعد از چند روز کشمکش هدایت تیم فوتبال استقلال را بر عهده گرفت.

به گزارش دولت بهار، محمود فکری که شب گذشته از هدایت تیم فوتبال نساجی استعفا کرده بود امشب با عقد قرارداد رسمی به عضویت تیم فوتبال استقلال در آمد.

وی امشب بعد از نشست با چند نفر از اعضای هیات مدیره استقلال در نهایت با این باشگاه قرارداد بست تا هدایت آبی پوشان را در لیگ بیستم بر عهده داشته باشد.

حنیف عمران زاده، سیروس دین محمدی، وحید فاضلی دستیاران فکری در استقلال هستند ضمن آنکه آرش برهانی نیز قرار است به عنوان مربی به فکری کمک کند. 

نظرات

اخبار مرتبط