1399/07/19-16:06

انتشار مشروح مصاحبه دکتر احمدی نژاد در خبرگزاري آناتولي تركيه+عکس

به گزارش دولت بهار، دكتر احمدي نژاد در گفت و گويي با نماينده مركز مطالعات ايران در تركيه به پرسش هاي وي در باره درگيري ميان ارمنستان و جمهوري آذربايجان، حوادث منطقه در ده سال اخير، مناسبات ايران و تركيه و همچنين تحريم هاي آمريكا عليه ايران پاسخ داد.

خبرگزاري آناتولي تركيه مشروح اين گفت و گو را امروز در خروجي هاي خود به چهار زبان از جمله تركي إستانبولي و فارسي منتشر كرد.

 

نظرات

اخبار مرتبط