1399/07/23-10:52

حسن بیادی: دولت هرکاری را مي‌خواهد می‌کند و مجلس هم هيچ‌کار نمی‌تواند انجام دهد!

به گزارش دولت بهار، حسن بیادی در گفتگو با روزنامه آرمان گفت:

➖ این مجلس انقلابی و نوعا دارای جوانانی پر شور و فعال است اما سوال اینجاست که چرا دولت هرکاری را که میخواهد میکند و مجلس هم هیچ‌کار نمیتواند انجام دهد؟ چانچه این مجلس بخواهد موفق باشد باید دست کسانی که متصل به باندهای مذکور هستند و در روند کارها و تصمیمات آنان از بیرون از مجلس موثر هستند را قطع کند و به اصلاح ساختار بپردازد و دیگر اینکه در تنقیح قوانین گذشته و حذف قوانین مشابه و اضافی کوشا باشد. در این صورت حتما موفقیت چشمگیر خواهد داشت.

➖ راه نجات این کشور تغییر و اصلاح ساختار مدیریت اجرایی و استقرار مدیریت یکپارچه و فرار از مدیریتهای جزیره‌ای است. با این مسئولین بعضا واداده، اصلاح صورت نمیگیرد و خیری از ایشان برای مردم متصور نیست. اینان نوعا تفکر و مدیریتشان با شیوه امپراطوری و نگاه از بالا به پائین است.

➖ برای حل مشکلات حال حاضر و پیش رو نیاز به عزم ملی است و با حذف افراد بی خاصیت و بعضاً مغرض و نیز با اتحاد افراد عاقل و انقلابی قابل حل میباشد بنابراین شک نکنید که وضع موجود حاصل و نتیجه هر دو جناح است و مردم دیگر هیچ امیدی به این حضرات ندارند فلذا ای کاش همه مسئولین ما شیوه علمی مدیریت بحران را حداقل از مسئولین و مردم ژاپن به ارمغان می آوردند و به انجام می‌رساندند. ای کاش مبارزه انقلابی با اقتصاد بیمار را از دیگر کشورهای بحران دیده یاد میگرفتیم. اوضاع فرهنگی و اجتماعی ما را متاسفانه به سمتی سوق میدهند که نان را از دهان هم بربائیم تا برای روزگاری که معلوم نیست زنده میمانیم یا نه، در انبار ادارات و تجارتخانه‌ها و یا منازلمان احتکارکنیم!

➖ چنانچه برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی و مخصوصا گرانفروشی بی درو پیکر، کاری ضروری و اورژانسی انجام ندهیم و برنامه و استراتژی صادقانه که مردم هم از آن اطلاع داشته باشند، نداشته باشیم خدا میداند که چه میشود!؟

➖ قاطبه مدیریت اقتصادی و اجتماعی نزد افرادی است که نه دل به نظام دارند و نه دیگر برای مردم احترام و جایگاهی قائل هستند و مانند اختاپوس بر زندگی مردم و اعصاب و روان آنان سایه افکنده‌اند و قدرت هر نوع حرکتی را برای نجات خود، از مردم گرفته‌ و بعضا از مردم طلبکار هم هستند و با تصمیمات و بی تدبیریهای خود مردم را تحقیر می کنند.

➖ با این مسئولین بی فکر چه توقعی دارید؟ شک نکنید تهدیدات و تحریمهای داخلی کمر مردم را خم کرده است. بسیاری از مسئولین ما سالهای متمادی ست که در پی عوض کردن ارزش ها و عقاید مردم بوده و هستند که با رسانه هایشان مثل موریانه پایه های ایمان مردم را خورده و می خورند. اینان برای آنکه عهد خود را به اربابان خارجی خود وفا کنند فقط ارزش ها را باید عوض مینمودند و باورها را تغییر میدادند تا همه چیز برایشان امکان پذیر شود.

➖ همانطور که در مصاحبه‌های متعدد در رسانه‌های گوناگون گفته‌ام دکتر احمدی‌نژاد به نظر بسیاری از تحلیگران و نظر سنجی‌های موجود و معتبر که بعضا رسانه‌ای هم شده، با ورود خود میتواند از صحنه گردانان جدی و عاملی مهم در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشند و در میان مردم، مخصوصا قشر آسیب پذیر و به دور از شهرهای بزرگ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند و با سفرها و ملاقات هایی که در این چند ساله و از طریق رسانه‌های داخلی و بعضا خارجی داشته اند، توانسته‌اند با مردم ارتباط خوب و منطقی داشته باشند و جایگاهی را برای خود کسب کنند و از دیگر کاندیداهای موجود بطور قطع و یقین با فاصله زیادی پیشی گرفته‌اند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب