1399/07/25-23:42

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۲۶ مهر

 جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۲۶ مهر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۲۶ مهر ۹۹ اعلام شد.

به گزارش دولت بهار، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه  26 مهر 99 اعلام شد.

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 زبان انگلیسی  -حروف الفبا       پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 زبان انگلیسی  - مکالمه و لغات درس دو      پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 زبان انگلیسی   - تمرین درس 1 و  2   پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه 

ساعت 16 تا 16.30 آموزش مجازی-  سناریوی درس

متوسطه دوم 

 ساعت 16.30 تا 17  زیست شناسی 3 -  پایه 12-  رشته علوم تجربی  
   
  ساعت 17 تا 17.30  زیست شناسی  2  - پایه 11  رشته علوم تجربی   
     
 ساعت 17.30 تا 18 کارگاه کار آفرینی و تولید    -  پایه 11 مشترک همه رشته ها

نظرات

اخبار مرتبط