1402/06/03-23:35

دکتر علیرضابیگی: علی رغم‌ مصونیت نمایندگی، بنده را به دادگاه معرفی کردند!

 دکتر علیرضابیگی گفت: صرفا جهت یک سوال در خصوص موضوع شاسی بلندها که به تایید بازرس ویژه رییس جمهور و دیگر نهادها رسید به عنوان نماینده مردم هم میکروفون من بسته شد هم علی رغم‌ مصونیت نمایندگی بنده را به دادگاه معرفی کردند!

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب