1399/07/27-23:18

حمید بقایی برای عمل جراحی در بیمارستان بستری شد

به گزارش دولت بهار، احمدرضا بقایی، فرزند حمید بقایی در اینستاگرام نوشت: عوارض اعتصاب غذا بار دیگر پدر مظلومم را به بیمارستان کشانده است، پروردگارا به تو پناه میبرم.

 

 

نظرات

اخبار مرتبط