1402/06/10-23:59

موج بسیار شدید مهاجرتی در پیش است

به گزارش دولت بهار، سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران به جماران گفت:

 ناامیدی وحشتناکی سراسر جامعه به ویژه جوانان و نخبگان را فراگرفته است.

 این انتخابات بهتر از سال ۹۸ یا ۱۴۰۰ نخواهد بود.

کار را به جایی می‌رسانید که اندیشه مهاجرت فقط در میان رده بالاهای تحصیلی یا اقتصادی نیست بلکه پارامترهای مهاجرت عملا به مردم عادی کشیده شده و رؤیا و آرزویی است که تقریبا برای همه وجود دارد.

 ناامیدی وحشتناکی سراسر جامعه و به ویژه جوانان و نخبگان را فراگرفته و احساس می‌کنند در اینجا با حاکمیتی روبرو هستند که به هیچ وجه حاضر به شنیدن سخن آنها نیست و حتی می‌خواهد آنها را تنبیه کند که چرا اعتراض کرده‌اند.

موج مهاجرت، موج‌های بعدی را به دنبال خودش خواهد داشت چون موج مهاجرت می‌تواند جامعه را ضعیف‌تر و شرایط آن را بدتر کند و نهایتا در نوبت بعد با یک موج گسترده‌تر مهاجرت رو به رو شویم.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب