1402/07/04-16:46

شهربازی نژادفلاح کرج پلمب شد

شهربازی نژادفلاح کرج به‌دلیل نصب تجهیزات بدون مجوز استاندارد که منجر به بروز حادثه شده بود، پلمب شد.

به گزارش دولت بهار، علیرضا عاقلی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در گفت‌وگو با تسنیم گفت: طبق گزارش اداره استاندارد البرز در ارتباط با نداشتن استاندارد لازم برای بهره‌برداری از نصب تجهیزات جدید (تاب زنجیری) بدون مجوز استاندارد در بوستان جهان یا پارک نژادفلاح کرج  با پیگیری‌های لازم توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج این پارک پلمب شد.

وی افزود: شکایت قضائی توسط سازمان مربوطه نیز نسبت به این بهره‌برداری انجام شده است. تمام پارک‌هایی که صورت‌جلسه بهره‌برداری بشود باید استاندارد لازم را داشته باشند.

عاقلی با اشاره به اینکه تمام شهرهای بازی و پارکهایی که وسایل بازی دارند باید استاندارد لازم را داشته باشند گفت: تمام بهره‌بردارانی که بخواهند تجهیزات لازم در پارکها استفاده کنند باید طبق قانون اخذ استانداردهای لازم انجام شود. بهره‌بردار حقیقی و حقوقی که بدون داشتن مجوزهای استاندارد اقدام به بهره‌برداری از تجهیزات جدید و قدیم در پارکها و زمین‌های بازی بهره‌برداری کند متخلف است و مکان مربوطه با همکاری مراجع قضائی پلمب می‌شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و‌ فضای سبز شهرداری کرج ادامه داد: جان مردم برای ما از هر چیز دیگر مهمتر است و متخلفین باید اعمال قانون شوند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب