1402/07/14-00:27

مانع سفر دکتر احمدی‌نژاد به آمریکای مرکزی برطرف شد

مانع سفر دکتر احمدی‌نژاد به آمریکای مرکزی برطرف شد

با عودت پاسپورت، مانع سفر دکتر احمدی نژاد به گواتمالا جهت شرکت در سمپوزیوم بین المللی مدیریت منابع جهانی آب برطرف شده است.

به گزارش دولت بهار، خوشبختانه با دعای خیر مردم، موانع ایجاد شده برای سفر دکتر احمدی نژاد به گواتمالا مرتفع شد.

مسئولان امنیتی در ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه پنجشنبه شب گذرنامه دکتر احمدی نژاد را به ایشان عودت دادند.

آنها همچنین تصریح کردند که مانعی برای سفر ایشان به گواتمالا جهت شرکت در سمپوزیوم بین المللی مدیریت منابع جهانی آب وجود ندارد.

پاسپورتی که عودت داده شد

دکتر احمدی نژاد امروز در پاسخ به دعوت رسمی دولت و دانشگاه گواتمالا، عازم این کشور بود تا در یک سمپوزیوم علمی و پژوهشی پیرامون مدیریت جامع منابع آب در جهان شرکت کند، اما با اقدام غیرمعمول عوامل امنیتی و توقیف پاسپورت، این سفر به تعویق افتاد.

با عودت پاسپورت در ساعت ۲۲:۳۰ مانع سفر برطرف شده است.

 ابراز محبت و خوشحالی مردم پس از رفع مانع سفر دکتر احمدی‌نژاد به آمریکای مرکزی در فرودگاه امام

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب