1402/11/09-14:08
دکتر علیرضابیگی:

کشور را با پیش‌خور کردن داریم اداره می‌کنیم/ فروش اوراق باعث ایجاد تورم در جامعه می‌شود

کشور را با پیش‌خور کردن داریم اداره می‌کنیم/ فروش اوراق باعث ایجاد تورم در جامعه می‌شود

عضو کمیسیون امورداخلی و شوراهای کشور در مجلس گفت: «از آنجایی که برخی منابع درآمدی ما در بودجه تامین نمی شود، فشار را روی اوراق می آوریم و کشور را با پیش خور کردن اداره می کنیم. فروش اوراق هم یعنی از هم گسستگی اقتصاد و ایجاد تورم در جامعه.»

به گزارش دولت بهار، دکتر احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ و حواشی مربوط به آن در گفت وگو با مدارا بیان کرد: «قریب ۸۰ درصد بودجه کشور هزینه نگهداشت و تلاش برای حفظ وضع موجود است و با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد حتما این بودجه کفاف شرایط کشور را نمی دهد.»

وی ادامه داد: «منابعی هم که می توانیم درباره آن برنامه ریزی کنیم از نفت و مالیات و مولدسازی و همچنین فروش اوراق فراتر نمی رود و بیشترین فشار هم روی اوراق است. اما از آنجایی که برخی منابع درآمدی ما در بودجه تامین نمی شود، فشار را روی اوراق می آوریم و کشور را با پیش خور کردن اداره می کنیم.»

نماینده مردم تبریز در مجالس دهم و یازدهم تصریح کرد: «با این اوصاف امکان مانوری برای نمایندگان درباره بودجه وجود ندارد. ضمن اینکه هر بار که نمایندگان به بحث بودجه ورود می کنند، این ورود فارغ از منابعی اتفاق می افتد که در نتیجه کسری بودجه بیش از پیش شکافش نمایان می شود. بنابراین در این باره هر چقدر کمتر بحث شود هم برای دولت بهتر است و هم برای بودجه کشور.»

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: «بنابراین تغییراتی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ اتفاق افتاد و ارقامی به بودجه تحمیل شد که دولت می گوید از پس تامین آن بر نمی آِید و در نتبجه نسبت به آن بیانیه هم صادر کرد.»

وی در ادامه افزود: «در نهایت هم بیشترین تمرکز در بودجه روی فروش اوراق وارد می شود. فروش اوراق هم یعنی از هم گسستگی اقتصاد و ایجاد تورم در جامعه. بنابراین در بررسی بودجه، گویی گوشت مرده را میل کرده ایم و یک درصد ارزش افزوده را مقرر کردیم تا مستمری بازنشستگان را تامین کنیم. این کار هم به این معنی است که منبع دیگری وجود ندارد.»

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب