1402/11/15-23:52

رکود، تورم و رکود تورمی نتیجه سیاستهای اقتصادی و لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش دولت بهار، گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران حاکیست، رکود، تورم و رکود تورمی در بخشهای مالی، ارزی، پولی و انرژی نتیجه سیاستهای اقتصادی و لایحه بودجه ۱۴۰۳ خواهد بود.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب