1402/11/21-19:13

بنگاه‌های اقتصادی استخدام نمی‌کنند!

به گزارش دولت بهار، جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر مواجهه با بحران تامین مواد اولیه همچنان با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رو به رو هستند.

در دی‌ماه تولیدکنندگان‌ همچنان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با کمبود روبه‌رو هستند و شاخص موجودی مواداولیه خریداری شده (47.92) برای هفتمین ماه پیاپی از تیرماه کاهش داشته‌ است.

شاخص میزان استخدام نیروی کار (46.89) در مقایسه با ماه گذشته با شدت بیشتری کاهش یافته و بیشترین نرخ کاهش 22 ماه گذشته از فروردین 1401 را به ثبت رسانده ‌است.

 برخی شرکت‌ها برای کنترل هزینه‌های تولید، میزان اشتغال خود را کاهش داده‌اند و برخی دیگر نیز به دلیل عدم تمایل به اشتغال نیروی کار در سطوح کنونی دستمزد و شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی ماهر روبه‌رو هستند، که برآیند این دو باعث کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده‌ است.

* اکونگار

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب