1402/11/21-19:16

حداقل بگیران تأمین اجتماعی حدود ۶میلیون دریافت می‌کنند اما در صندوق های دیگر عددها بالاتر از ۲۵ میلیون هم هست

حداقل بگیران تأمین اجتماعی حدود ۶میلیون دریافت می‌کنند اما در صندوق های دیگر عددها بالاتر از ۲۵ میلیون هم هست

سرپرست دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه گفت: به دلیل تکثر این صندوق‌ها، امروز یک احساس ناعدالتی اجتماعی در بدنه اجتماعی شکل گرفته است به طوری که حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی حدود ۶میلیون دریافت می‌کنند اما در صندوق های دیگر عددها بالاتر از ۲۵ تومان و ۳۰ میلیون هم هست.

به گزارش دولت بهار، محمد صادق غلامی سرپرست دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه در بخشی از گفتگو با فارس گفت:

حوزه نظام بازنشستگی کشور در ذیل عنوان بیمه اجتماعی تعریف می شوند، ۱۸ صندوق بازنشستگی با ماهیت‌های حقوقی مختلف از دولتی تا عمومی غیردولتی و صنفی اختصاصی داریم و یک گستره عظیم حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهند. بزرگترین آن‌ها صندوق تأمین اجتماعی و کوچکترین آن‌ها هم نیز صندوق سازمان بنادر و کشتیرانی یا صندوق های بانک مرکزی و بیمه مرکزی هستند. دومین صندوق ما نیز از نظر تعداد آماری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان است.

به دلیل تکثر این صندوق‌ها، امروز یک احساس ناعدالتی اجتماعی در بدنه اجتماعی شکل گرفته است به طوری که حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی حدود ۶میلیون دریافت می‌کنند اما در صندوق های دیگر عددها بالاتر از ۲۵ تومان و ۳۰ میلیون هم هست. این ها قاعده نیست، سوال ما این است که این تکثرها و اختلاف میزان پرداختی‌ها از کجا آمده است؟ مگر غیر از این نیست که ما در یک منطقه جغرافیایی زندگی می‌کنیم؟ البته به نظر من مردم در این ماجرا نقشی ندارند چرا که پرداخت مستمری بستگی به میزان حق بیمه افراد دارد، در یک صندوقی ممکن است که نرخ بیمه ۳۰ درصدی پرداخت شده باشد و در صندوقی دیگر ممکن است که مردم ۱۲ درصد حق بیمه را پرداخت کرده باشند این تفاوت ها اثرش را در میزان مستمری می گذارد.

 متغیر اصلی و تأثیرگذار صندوق‌های بازنشستگی جمعیت است و اصلی ترین متغیر تأثیرگذار در سرنوشت صندوق ها همین مولفه جمعیت است که در ادوار مختلف به دلایلی چون نرخ زاد و ولد، نرخ مرگ و میر و سن امید به زندگی در ادوار مختلف کشور دچار تغییراتی شده است، این صندوق‌ها تبعی از جمعیت هستند و ماهیت بین النسلی دارند. به این معنا که ما از یک نسل هزینه دریافت می‌کنیم و به نسل بعدی پرداخت می‌کنیم و نسل‌ها به این دلیل که با هم انطباق کامل ندارند در ذات صندوق های بازنشستگی یک ناترازی وجود دارد.

در کنار متغیر جمعیت متغیرهای دیگری نیز در ناترازی صندوق‌های بازنشستگی موثر هستند، یک بخشی از این علل و متغیرها در درون صندوق‌ها و بخشی دیگر نیز متغیرهای بیرونی هستند.

یکی از متغیرهای بیرونی حوزه اشتغال کشور است. یکی از اصلی ترین منابع صندوق‌های بازنشستگی، تأمین منابع از محل کسورپردازی است و در همین راستا هر چقدر نیروی رسمی کار ما بیشتر باشد، رشد صندوق‌های ما بیشتر می شود و این بر تراز شدن منابع و مثبت شدن اثر می گذارد.

به طور کلی متغیرهای بیرونی همان نهادهای حاکمیتی و تصمیم گیر هستند، مانند قوانینی که در ادوار مختلف گذشته تصویب شده و صندوق ها را مکلف به تعهداتی برای اجرای برخی قوانین کرده است، این یکی از آن عوامل موثر و اثرگذار است که می تواند بر ناترازی صندوق‌ها اثرگذار باشد.

ما در مجموعه وزارت کار، ۵ صندوق تأمین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و فولاد و کشوری و آینده سازان را داریم. در این صندوق‌ها فعلا در ۲صندوق ما شرایط بهتر است، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و صندوق آینده سازان؛ تأمین اجتماعی هم شرایطش به نسبت در واقع راضی کننده نیست اما کارش جلو می رود. دو صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد ما ناترازی دارند و این ناترازی جدی است و بخشی از منابع و بدهی های آن را دولت پرداخت می کند.

صندوق‌های ما یک منابع و یک مصارف دارند، درآمدشان از بیمه پردازی و یا کسورپردازی است بخش دوم آن ها از طریق سرمایه گذاری است و بخش سوم کمک های دولت است.

ما باید اشتغال غیر رسمی کشور را کنترل کنیم، حدود ۵میلیون نفر که واجد شرایط بیمه پردازی هستند در کشور اشتغال غیر رسمی دارند و هیچ حق بیمه ای پرداخت نمی‌کنند. بخشی از اینها در سکوها و پلتفرم های اینترنتی فعال هستند، ان شاالله قانونی برای این ها در برنامه هفتم پیش بینی شده است که بتوانیم آنها را پوشش بیمه ای دهیم. بخشی از آنها فرار بیمه ای دارند و شرایطشان به گونه ای است که حقوق را می خواهند و بیمه نمی خواهند. ما باید اشتغال غیررسمی را به صفر برسانیم و اگر این ۵ میلیون به بیمه پردازان اضافه شود اتفاق مثبتی در ورودی منابع رخ می‌دهد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب