1402/12/16-19:23
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران:

صولت مرتضوي وزير ورزش شده است؟/ با واگذاري پرسپوليس به تامين اجتماعي مخالف هستيم

صولت مرتضوي وزير ورزش شده است؟/ با واگذاري پرسپوليس به تامين اجتماعي مخالف هستيم

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با رد واگذاري باشگاه پرسپوليس به سازمان تامين اجتماعي و مخالفت بازنشستگان با اين موضوع گفت: مشخص نيست آقاي صولت مرتضوي وزير كار و رفاه دولت است يا وزير ورزش؟چرا كه وي پيگير اين موضوع است.

به گزارش دولت بهار، علي دهقان كيا افزود: آقاي صولت مرتضوي گفته كه واگذاري پرسپوليس به صندوق هاي بيمه اي وزارت كار افتخار بزرگي است اما ما به عنوان صاحبان سرمايه سازمان تامين اجتماعي با صداي بلند و رسا مي گوييم ما با تمام ارادتي كه به اين باشگاه داريم اين افتخار را نمي خواهيم چون بازنشسته ما در تامين هزينه هاي زندگي خود درمانده است و فقط اين مانده كه از بازنشستگان تامين اجتماعي در جايي كه عايدي براي ما ندارد هزينه شود.

وي گفت: درست است كه سازمان تامين اجتماعي نهاد عمومي غير دولتي است اما دست دولت در جيب ماست و دولت نه تنها بار تعهدات مالي خود به تامين اجتماعي را عهده دار نمي شود اما در نهادهايی مثل شهرداري دولت كمك كننده است و دست در جيب اين نهاد نمي كند.
 
او گفت: وقتي فصل تخصيص بودجه در مجلس مي شود وزارت كار كجاست؟ ما بازنشستگان با رايزني با نمايندگان مجلس در خصوص پرداخت بدهي هاي دولت به تامين اجتماعي فعاليت گسترده مي كنيم اما موقع هزينه كه مي شود وزارت كار حاضر است آن هم هزينه در موضوعاتي كه سودي براي بازنشسته ندارد. ما مخالف هستيم و اعلام مي كنيم اگر اتفاقي بيفتد مسئولان دخيل در اين موضوع بايد مسوليت خود را بپذيرند.
 
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: چرا دولت شركتهاي سوده را به ما واگذاري نمي كند؟ چرا در واگذاري پرسپوليس ما مي شويم بخش خصوصي اما در مساله بانك رفاه كارگران ما خصوصي نيستيم و 67 درصد سهام اين بانك از مالكيت سازمان تامين اجتماعي خارج مي شود؟ تا كي بايد شاهد يك بام دو هواي دولت در سازمان تامين اجتماعي باشيم؟ دم خروس را باور كنيم يا قسم حضرت مسئولان را؟
 
دهقان كيا مصوبه پرداخت 170 همت از بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي و مخالفت دولت با اين مصوبه و ارجاع موضوع از سوي شوراي نگهبان به مجلس براي بررسي مجدد گفت: نمايندگان بر مصوبه قبلي خود صحه گذشته و موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصميم گيري ارجاع شد.
 
دهقان كيا با تاكيد بر اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر مجلس را تاييد كرده است، خاطر نشان كرد: از اعضاي كميسيون اقتصادي و نظارت اين مجمع تشكر مي كنيم.

* عصرخبر

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب