1403/02/18-17:54

خوشامدگویی رئیس دانشگاه ملی مجارستان به دکتر احمدی نژاد

دکتر احمدی نژاد بعد از خوشامدگویی رئیس دانشگاه ملی لودوویکای مجارستان در یک نشست کاری با رئیس و معاون دانشگاه، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب