1403/02/19-22:50

برگزاری میزگرد علمی و تخصصی با حضور دکتر احمدی نژاد در دانشگاه لودوویکا

به گزارش دولت بهار، میزگرد علمی و تخصصی پیرامون « ارزش های مشترک در محیط زیست جهانی» با حضور دکتر احمدی نژاد، رئیس دانشگاه لودوویکا و چند تن از اساتید دانشگاه و متخصصین مسائل زیست محیطی که امروز برگزار شد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب