1403/02/21-22:30

دکتر احمدی نژاد به سفر خود به مجارستان پایان داد

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی نژاد که به دعوت رئیس دانشگاه ملی لودوویکا و جهت شرکت در یک نشست علمی، تخصصی پیرامون «ارزش های مشترک در محیط زیست جهانی» به مجارستان سفر کرده بود، ساعت ۲۲ جمعه شب، بوداپست را به قصد استانبول و سپس تهران ترک کرد.

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران طی اقامت چهار روزه خود در مجارستان، در یک نشست عمومی و همچنین در یک میزگرد تخصصی شرکت کرد و به تبیین نظرات خود در باره الزامات حفاظت از محیط زیست و چگونگی مقابله با تهدیدات زیست محیطی پرداخت.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب