1403/02/23-21:05

ستاد اجرایی و بنیاد علوی وام‌های خانگی می‌گیرند!

به گزارش دولت بهار، اکونگار نوشت: در بودجه امسال تبصره ۱۸ و ۱۶ که تسهیلاتی برای رونق تولید می پرداخت حذف شده و تمامی منابع آن در تبصره ۲ و در حسابی به نام حساب پیشرفت و عدالت جمع شده است.

نکته مهم این تغییر این است که در بودجه‌های قبل این تسهیلات به تولید اختصاص پیدا می کرد، اما در بودجه امسال تاکید شده که همه وام‌ها را به مشاغل کوچک و خانگی بپردازند.

جالب اینجاست که برای نهادهای عمومی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و بسیج سازندگی هم از این وام های خانگی سهم در نظر گرفته شده است.

در بودجه ۱۴۰۳ سهم بنیاد شهید از وام مشاغل خانگی ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بنیاد برکت از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بسیج سازندگی ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بنیاد علوی ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

در این بین مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر موسسات و مراکز نیکوکاری،‌ گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار در مجموع یک هزار میلیارد تومان تسهیلات می گیرند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب