1403/02/26-16:31

یادداشت دکتر احمدی‌نژاد برای یکی از یاران بهاری

یادداشت دکتر احمدی‌نژاد برای یکی از یاران بهاری که به هدف دیدار با ایشان از آلمان به بوداپست آمده بود.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب