1399/05/08-00:58

ادبیات نامه های دکتراحمدی نژاد باعث پوشش مؤثر محتوای پیام در رسانه های جهان شد

محمدرضا تقوی فرد در توییتر نوشت: رفتارهای سیاسی و اجتماعی فعال میتواند باعث شکستن قرق رسانه ای شود. کنشگری اجتماعی با ظرفیت سنجی و زمان شناسی مبتنی بر سواد رسانه ای، عامل مهمی در پیام رسانی است. ادبیات نامه های دکتراحمدی نژاد به عربستان، یمن و سازمان ملل، باعث پوشش مؤثر محتوای پیام در رسانه های جهان شد.

نظرات

اخبار مرتبط