اخبار فرزند سوم

 چین مجازات تولد فرزند سوم را لغو کرد

چین مجازات تولد فرزند سوم را لغو کرد

دولت چین بعد از لغو سیاست تک فرزندی و تشویق والدین در این کشور برای تولد فرزند دوم، مجازات‌ و محدودیت‌ها برای تولد فرزند سوم را هم کنار گذاشت.

2 سال پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب