اخبار دوبی

ارزیابی سخنگوی اسبق وزارت خارجه از سفر دکتر احمدی‌نژاد به اکسپو ۲۰۲۰ دوبی

ارزیابی سخنگوی اسبق وزارت خارجه از سفر دکتر احمدی‌نژاد به اکسپو ۲۰۲۰ دوبی

سخنگوی اسبق وزارت خارجه گفت: یکی از دستاوردهای سیاسی سفر دکتر احمدی نژاد فراخوانی در جهت صلح و دوستی و همکاری و هم افزایی در منطقه است و جنبه دیگر به موضوعات اقتصادی برمی گردد؛ به این معنا که حافظهٔ سیاسی و تسلّط ذهنی محمود...

8 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب