اخبار طرح صیانت

طرح صیانت به معنی خداحافظی با اینترنت است!

طرح صیانت به معنی خداحافظی با اینترنت است!

معاون پیشین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد طرح صیانت گفت: اگر شخصی کوچکترین آشنایی با قوانین و مقررات داشته باشد می‌داند که این طرح به‌دنبال قانون‌مند کردن فضای مجازی نیست.

3 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب