• خانه
  • اخبار فعالان آذربایجانی

اخبار فعالان آذربایجانی

دکتر احمدی نژاد: مردم کنار گذاشته شوند راه تضعیف و تجزیه کشور هموار و امتیازات بزرگ به بیگانه داده خواهد شد + فیل...

دکتر احمدی نژاد: مردم کنار گذاشته شوند راه تضعیف و تجزیه کشور هموار و امتیازات بزرگ به بیگانه داده خواهد شد + فیل...

دکتر احمدی نژاد گفت: وقتی هویت آسیب ببیند و مردم از صحنه تصمیم گیری کنار گذاشته شوند، اقتدار ملی از بین می رود ، وحدت ملت و بسیج عمومی برای صیانت از استقلال و تمامیت کشور آسیب می بیند و راه سلطه گران برای تضعیف و تجزیه کشور...

6 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب