اخبار مرخصی

۳ سال مرخصی با حقوق برای مادران شاغل سوئیسی!

۳ سال مرخصی با حقوق برای مادران شاغل سوئیسی!

عضو شورای راهبردی جمعیت گفت: در سوئیس مادران می‌توانند تا ۳ سال از مرخصی با حقوق استفاده ‌کنند اما ما هنوز نتوانستیم مرخصی بدون حقوق مادران را جا بیندازیم! به مادران کارگر اعلام می‌شود که تنها ۱۰ روز پس از زایمان باید در مح...

2 ماه پیش