• خانه
  • اخبار ورود زنان به ورزشگاه

اخبار ورود زنان به ورزشگاه

خاطره کفاشیان درباره ناراحتی دکتر احمدی‌نژاد از راه ندادن خانمها به استادیوم فوتبال

خاطره کفاشیان درباره ناراحتی دکتر احمدی‌نژاد از راه ندادن خانمها به استادیوم فوتبال

کفاشیان گفت: یک بار رفته بودم پیش آقای احمدی‌نژاد زمانی که ایشان رییس‌جمهور بود. گزارشی برای فوتبال از ما خواسته بود. ما رفتیم گزارش دادیم و ایشان پرسید چرا شما خانم‌ها را به استادیوم راه نمی‌دهید؟ گفتم از من می‌پرسید؟ دست ...

1 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب