• خانه
  • اخبار رودخانه هیرمند

اخبار رودخانه هیرمند

 طالبان در حال استفاده از اهرم‌های فشار خود از جمله آب هیرمند و بستن مرز دوغارون است

طالبان در حال استفاده از اهرم‌های فشار خود از جمله آب هیرمند و بستن مرز دوغارون است

ابوالفضل ظهره وند، سفیر سابق ایران در افغانستان درباره درگیری‌ها با طالبان در مرز سیستان گفت: روند‌های نگران کننده‌ای بین ایران و افغانستان جریان دارد، ضمن اینکه آمریکایی‌ها به شکل جدی در تحولات منطقه در رابطه با پاکستان و...

11 ماه پیش
افغانستان بر اساس معاهده هیرمند مکلف به رفع موانع برای تامین حقابه ایران است
وزیر نیرو:

افغانستان بر اساس معاهده هیرمند مکلف به رفع موانع برای تامین حقابه ایران است

وزیر نیرو گفت: بر اساس معاهده ۱۳۵۱ هیرمند بین ایران و افغانستان در خصوص رودخانه هیرمند، کشور افغانستان متعهد به تحویل به هنگام حقابه ایران است و آن‌ها مکلف هستند در تحقق این امر، هرگونه مانع سیاسی و فنی ایجاد شده را رفع کرد...

11 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب