• خانه
  • اخبار رودخانه هیرمند

اخبار رودخانه هیرمند

 طالبان در حال استفاده از اهرم‌های فشار خود از جمله آب هیرمند و بستن مرز دوغارون است

طالبان در حال استفاده از اهرم‌های فشار خود از جمله آب هیرمند و بستن مرز دوغارون است

ابوالفضل ظهره وند، سفیر سابق ایران در افغانستان درباره درگیری‌ها با طالبان در مرز سیستان گفت: روند‌های نگران کننده‌ای بین ایران و افغانستان جریان دارد، ضمن اینکه آمریکایی‌ها به شکل جدی در تحولات منطقه در رابطه با پاکستان و...

4 ماه پیش
افغانستان بر اساس معاهده هیرمند مکلف به رفع موانع برای تامین حقابه ایران است
وزیر نیرو:

افغانستان بر اساس معاهده هیرمند مکلف به رفع موانع برای تامین حقابه ایران است

وزیر نیرو گفت: بر اساس معاهده ۱۳۵۱ هیرمند بین ایران و افغانستان در خصوص رودخانه هیرمند، کشور افغانستان متعهد به تحویل به هنگام حقابه ایران است و آن‌ها مکلف هستند در تحقق این امر، هرگونه مانع سیاسی و فنی ایجاد شده را رفع کرد...

4 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب