اخبار شاسی بلند

برای نمایندگی کیسه و جیبی ندوختم و به اندازه کافی هم رئیس و مسئول و فرمانده و استاندار بوده‌ام!
دکتر علیرضابیگی:

برای نمایندگی کیسه و جیبی ندوختم و به اندازه کافی هم رئیس و مسئول و فرمانده و استاندار بوده‌ام!

دکتر علیرضابیگی گفت: هیچ نگرانی از بابت رد صلاحیت در انتخابات پیش‌رو ندارم. من ۴۰ درصد جانباز هستم و سوابق جنگ و انقلاب را دارم و اگر در مقابل چنین موضوعاتی سکوت اختیار کنم تمام گذشته خودم را زیر سوال بردم. من برای نمایندگی...

5 ماه پیش
بجاي آنكه استفاده‌كنندگان از امتيازات ويژه بازخواست شوند، فرد افشاگر بايد در مراجع قضايي حاضر شود!
دکتر عليرضابيگي:

بجاي آنكه استفاده‌كنندگان از امتيازات ويژه بازخواست شوند، فرد افشاگر بايد در مراجع قضايي حاضر شود!

دکتر علیرضابیگی گفت: متاسفانه در حال حاضر به جاي آنكه استفاده‌كنندگان از امتيازات ويژه مورد بازخواست قرار گيرند تا حقيقت ماجرا كشف شود، فرد افشاگر بايد در مراجع قضايي براي پاسخگويي حاضر شود.

6 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب