• خانه
  • اخبار نامه امام به همسرش

اخبار نامه امام به همسرش

تصدقت شوم، الهی قربانت بروم، فدایت شوم؛ مروری بر پنج نامه امام به همسرش

تصدقت شوم، الهی قربانت بروم، فدایت شوم؛ مروری بر پنج نامه امام به همسرش

امام خمینی در دوران سفر خود یا همسرشان که منجر به دوری گاه و بیگاه از ایشان و فرزندان و برادران و دیگر بستگان بوده است، نامه هایی به همسرشان نوشته اند، که واجد نکات جالبی از زندگی اندرونی امام است.

6 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب